Nguồn gốc thiên nhiên

Crocus Origin Crocus Origin Crocus Origin

Bảo vệ môi trường
là bảo vệ
SỰ SỐNG

Sự sống
& Môi trường

Môi trường là quà tặng từ thiên nhiên giúp nuôi dưỡng Sự sống trên Trái đất.

Môi trường là tất cả những gì xung quanh chúng ta, bao gồm cả những vật sống và không sống như đất, nước, động vật và thực vật, chúng tự thích nghi với môi trường xung quanh.

Môi trường kiểm soát cuộc sống của các sinh vật bao gồm cả con người. Nhưng con người lại là đối tượng tương tác với môi trường mạnh mẽ hơn các sinh vật khác. Vì vậy, chính chúng ta là những người cần phải có những hành động để bảo vệ môi trường, đó là trách nhiệm.

Tại sao phải
bảo vệ Môi trường?

pic-svgpic-svg
Crocus Origin Crocus Origin Crocus Origin

Bảo vệ
Hệ Sinh Thái

Môi trường chính là nơi trú ngụ của các hệ sinh thái. Môi trường giúp các hệ sinh thái phát triển và thịnh vượng. Nếu không bảo vệ và chăm sóc môi trường tức là chúng ta đang đặt sự sống vào vòng nguy hiểm, đó không chỉ nói đến sự sống của động vật, thực vật hay mùa màng, mà còn là sự sống của chính chúng ta.

Tất cả các hệ sinh thái tạo nên môi trường đều có mối liên hệ sâu sắc và chặt chẽ với nhau. Bất kỳ thay đổi nào đối với hệ sinh thái đều có thể thay đổi hoàn toàn động lực đã được tạo ra. Vì vậy, hãy bảo vệ môi trường để bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta.

Trả lại cho thế hệ tương lai của chúng ta một môi trường sạch

Nếu chúng ta không có môi trường của mình, thì chúng ta sẽ không có nơi ở hoặc tài nguyên để sinh sống.

Khi bạn hành động bảo vệ môi trường, nghĩa là bạn đang làm điều gì đó để trả lại cho thế hệ tương lai của chính mình một môi trường sạch như vốn dĩ của nó, một môi trường mà con người sống trong đó và sử dụng tài nguyên của nó để duy trì sự sống.

Mỗi người chúng ta ai cũng có thể hành động để bảo vệ mội trường. Có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, chẳng hạn như: trồng nhiều cây xanh, sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên, sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm điện, giảm sử dụng túi nilon, tiết kiệm giấy, ưu tiên sản phẩm tái chế, sử dụng các tiến bộ của khoa học, xử lý ô nhiễm trong nước thải trước khi xả ra môi trường, sử dụng năng lượng mặt trời và những nguồn năng lượng sạch... 

Bảo vệ Môi trường nghĩa vụ đạo đức của mỗi người chúng ta

Khi bạn nghĩ đến lý do tại sao bạn phải bảo vệ môi trường, thì bạn nên biết rằng đó là nghĩa vụ đạo đức của bạn, bạn phải làm như vậy. Đó là cách để duy trì môi trường cho sự sống, để cung cấp cho thế hệ tương lai của chúng ta một môi trường không bị hủy hoại, và dạy họ cách tiếp tục sống bền vững. Vì bạn là một con người đang sống trên trái đất, bạn đang được nuôi dưỡng từ nguồn tài nguyên của môi trường, nên bạn phải có trách nhiệm bảo vệ nó.

Nhập thông tin lấy lại mật khẩu.
Email...
(*) Kiểm tra hộp thư email của bạn để lấy lại mật khẩu.

Giỏ Hàng

VNĐ