Trà thảo mộc

04 Sản phẩm

Trà thảo mộc

Trà hoa cúc chi Chrysanthemum
Trà thảo mộcTrà thảo mộc

Trà hoa cúc chi Chrysanthemum

100 g

CrocusOrigin13

179,000

VNĐ
Trà hoa hồng Rosa Centifolia
Trà thảo mộcTrà thảo mộc

Trà hoa hồng Rosa Centifolia

100 g

CrocusOrigin15

90,000

VNĐ
Trà hoa cúc La Mã Chamomile
Trà thảo mộcTrà thảo mộc

Trà hoa cúc La Mã Chamomile

100 g

CrocusOrigin12

150,000

VNĐ
Trà actisô đỏ Hibiscus Sabdariffa
Trà thảo mộcTrà thảo mộc

Trà actisô đỏ Hibiscus Sabdariffa

100 g

CrocusOrigin14

80,000

VNĐ
04 Sản phẩm

Trà túi lọc

Ladophar Trà Actisô
Trà thảo mộcTrà túi lọc

Ladophar Trà Actisô

200 g

CrocusOrigin11

90,000

VNĐ
Ladophar Trà Premium
Trà thảo mộcTrà túi lọc

Ladophar Trà Premium

200 g

CrocusOrigin10

150,000

VNĐ
Ladophar Nhất Diệp Nguyên Hương
Trà thảo mộcTrà túi lọc

Ladophar Nhất Diệp Nguyên Hương

200 g

CrocusOrigin8

90,000

VNĐ
Ladophar Trà Sâm Actisô
Trà thảo mộcTrà túi lọc

Ladophar Trà Sâm Actisô

200 g

CrocusOrigin9

260,000

VNĐ
Nhập thông tin lấy lại mật khẩu.
Email...
(*) Kiểm tra hộp thư email của bạn để lấy lại mật khẩu.

Giỏ Hàng

VNĐ